หนองเหียง หนองเหียง Nhongheang Subdistrict Administrative Organization
-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
สายด่วน -

วิดีทัศน์

ไม่มีข้อมูล
ว่าที่เรือตรีฑีชโยดม จันทกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
สายด่วน 08-3112-9149
 • 1 ช่องทางการร้องเรียน

ครบทุกงานบริการประชาชน
สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

บริการยื่นคำร้องออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมง เพื่อทุกท่านได้รับบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • 1 วัดหนองไผ่แก้ว ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ธ.ค. 2564

  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์...

 • 3 ธ.ค. 2564

  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (รอล...

 • 3 ธ.ค. 2564

  โครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 • 2 ธ.ค. 2564

  การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 2 ธ.ค. 2564

  การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบัคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านคิดว่า อบต.หนองเหียง ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000011
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000345
คน
icon
เดือนนี้
0000080
คน
icon
ปีนี้
0014081
คน
icon
ทั้งหมด
0056505
คน

ที่นี่... ตำบลหนองเหียง

Share on Line
Share on Pinterest